länksida – bloggkatlog

Fakturabelåning - finansieringstjänst från factoringbolag

pengarFöretag som erbjuder bolag tjänsten att belåna fakturor s.k. fakturabelåning av factoringbolag/företag . Factoring innebär att företaget får en stor del av sin utställda faktura betald av factoringföretaget innan slutkunden betalat.

Så går fakturabelåning till Ett avtal upprättas med ett factoringföretag om ditt företags verksamhet godkänts av finansbolaget som erbjuder fakturabelåning. Det man tittar på är vad för typ av verksamhet som bedrivs samt vilken typ av kunder ni har och hur deras situation är. En bedömmning görs om factoringbolaget vill köpa fakturor av ditt företag eller inte.

Denna typ av företag vill factoringföretag ha som kunder: 1. Företag som går med vinst. 2. Kunderna får gärna vara börsnoterade storföretag. Landsting och kommuner är även populära kunder. 3. Bolag som säljer kända produkter och har få återköp på sina varor/tjänster är intressanta. 4. Ostraffade ägare och styrelse.

Om företaget godkänns köper factoringföretaget löpande dina fakturor. I samband med köpet eller strax efter får ditt företag 50-70% av fakturans belopp av factoringbolaget. Resterande belopp 50-30% av fakturan får du betalt när fakturan betalats till inkassobolaget/factoringföretaget. När slutbetalning görs dras factoringbolagets avgifter av. Ofta en kombination av hög ränta på den initiala del du erhållt på din sålda faktura samt en avgift på 1-3% på totalta beloppet. Factoringbolaget tjänar även mer pengar på din ursprungliga faktura i form av diverse inkassoavgifter till dina kunder samt räntor på fakturabeloppet m.m

Fakturabelåning - ABC 1. En prövning av ditt företag görs av finansbolaget du vill vara kund hos och som även erbjuder factoringtjänster. Inte bara ditt företag kontrolleras utan även individerna bakom verksamheten. Tyvärr har det på senare år varit mycket problem med ekonomisk brottslighet via factoring och finansbolagen kontroller blir allt mer grundliga. När prövningen är klar och företaget godkänts tecknas ett avtal mellan ditt företag och factoringföretaget om tjänsten fakturabelåning.

2. Ditt företag säljer sina tjänster eller varor i vanliga ordning och fakturerar.Kopior på utfärdade fakturor mailas till finansbolaget/factoringföretaget. Ofta inom 24 timmar sätts 50-70% av fakturornas belopp in på ditt företagskonto av factoringbolaget.

Factoringbolaget tar nu över dina fodringar och i form av inkassobolag pressar man dina kunder att betala sina skulder. Dina kunder mjölkas på alla tänkbara avgifter som ett factorinbolag enligt lag har rätt att ta ut, och ofta några ytterligare. Dina kunder betalar till inkassobolagets konto.

3.Factoringföretag har varierande tillvägagångssätt på detaljnivå gällande hur man hanterar själva faktureringen praktiskt. Vanligt är att de vill att du skickar dina fodringar till dem innan de skickas till dina kunder. Factoringbolaget skriver om dina fakturor med sitt kontonummer och lite finstilt om diverse avgifter.

4. Dina fakturors kreditvärdighet avgörs till största del av vilka dina kunder är. Factoringföretagen ser helst att dina kunder är stora svenska börsföretag med genomlyst verksamhet som är sund och stabil.

Om du har kunder som Scania, HM och Handelsbanken kan du se framemot att få upp till 90% av dina fodringar betalda omgående av factoringbolaget. Om dina kunder däremot är belägna i Iran eller Nordkorea samt är helt okända internationellt kommer du inte kunna belåna dessa fakturor.

5. När factoringbolaget köpt loss din faktura sätter deras maskineri igång. Det är väloljat och syftar till att få så mycket som möjligt utöver det ursprungliga fakturabeloppet. Factoringföretag är oftast inkassobolag i grunden eller utövar inkasso på regelbunden basis som viktig del av deras verksamhet. Om din kund inte betalar innan förfallodatum eller strax därefter är det julafton för inkassobolaget. Man kan helt enligt reglerna ta ut både ränta och påminnelseavgifter helt utan någon kreditrisk.

Vad är meningen med att belåna fakturor? Fakturabelåning är en form av lån, ett kortsiktigt lån som oftast används i företaget för att ha ett jämt kassaflöde. I och med att du i princip vet när du får betalt när du har ett avtal med ett factoringbolag kan du planera ditt företags utgifter på ett mer praktiskt sätt. Förvisso kostar inkassobolagens tjänster pengar men samtidigt sitter du inte i knät på banken utan har andra lösningar än krediter och banklån för att lösa likviditetsproblem i din verksamhet.

Fem viktiga skäl att har tjänsten fakturabelåning 1. Du kan förutsäga ditt företags kassaflöde och därmed likviditetsbehov. 2. Du slipper en stor del administrationen kring fakturahantering, resurser frigörs i ditt företag. 3. Du är inte enbart beroende av bankernas livlinor i form av checkkrediter, banklån m.m. 4. Du har en nära relation med ett finansbolag som kan bistå juridiskt vid eventuella tvister om fodringar m.m 5. Ditt utrymme för framförhållning och planering av verksamheten vidgas.

30 May 2012

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul