länksida – bloggkatlog

Trycka böcker

När man ska trycka böcker är det viktigt att hitta en bra och pålitlig partner som hjälper en trycka en egen bok. Det är en viktigt process, det är trots allt det som gör ditt manuskript till en färdig produkt - det är först efter att boken är tryckt som du kommer ha ditt nyboks-doftande alster i handen, det är först då som du verkligen kan slå dig själv för bröstet och säga: "Jag är en publicerad författare!"

Viktigt att tänka på är självklart priset. Olika tryckerier har olika prissättningsmodeller, vissa är mer specialiserade på digitaltryck,  medan andra är bättre på offsettryck. Vissa tryckerier kan lämna bra priser på stora upplagor, men vara väldigt dyra på små upplagor, medan andra gör precis tvärtom och kan ge mycket bra priser på mindre upplagor, men är dyrare på större upplagor. Vissa tryckerier kan trycka med till exempel danskt eller holländskt band, andra kan det inte. Det finns alltså en hel mängd faktorer som spelar in när man ska trycka böcker.

Allra bäst är att kontakta flera tryckerier samtidigt, då får du in en mängd olika offerter och du får ett bra underlag för att jämföra med. Passa gärna på att begära pris på olika volymer också, det kan faktiskt hända att det kostar lika mycket att trycka t.ex. 500 böcker som det gör att trycka 350, och då är det ju onödigt att trycka färre. Du kan även pruta på priset, om Tryckeri A, B och C alla har lämnat ett ungefär likvärdigt pris är det inget som hindrar dig från att mejla tryckeri A och B och tacka för deras anbud, men ange att en konkurrent gett ett något bättre pris. Förmodligen kommer de då att gå med på att sänka sitt pris, och om de inte gör det kan du ju fortfarande anlita tryckeri A. Genom att följa dessa tips kan du markant sänka din totalkostnad.

13 Nov 2014

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul