länksida – bloggkatlog

Läxhjälp på internet

Läxor känns för många skolelever som ett riktigt sisyfosarbete. Man har det ständigt hängande över sig och det känns som om man aldrig blir färdig. Hemarbete är dock ett nödvändigt komplement till skolans vanliga undervisning. Dels absolut för att man ska lära sig mer, men också i ett större perspektiv då man tidigare får erfarenhet av ansvarstagande och självständigt arbete. I och med teknikens framfart kommer allt yngre personer ut på internet i sitt sökande efter information. Idag finns det en hel uppsjö av resurser som kan erbjuda läxhjälp på internet, som både kan göra arbetet smidigare och roligare att genomföra.

www.laxor.nu är en sajt där man kan träna glosor på nätet. Systemet är smart utformat så att man registrera sig och sin klass och därefter dela med sig av gloslistorna inom klassen. På så vis kan glosor både bli roligare och smidigare att träna in. läxhjälp.nu är en annan sajt där man kan få läxhjälp på nätet. På sidan kan man hitta information om nationella proven, studieteknik och mycket mer. På sidan kan du även hitta guider och information om hur man skriver laborationsrapporter, tal osv.

I och med att allt fler hämtar information på internet blir det allt viktigare med kunskap om källkritik. Att publicera artiklar på internet är mycket lättare än i tryckt form, vilket ställer mindre krav på författaren. Informationen internet är även dynamisk, den ändras hela tiden. Med detta i bakhuvudet gäller det att vara källkritisk mot information man hittar på nätet. Wikipedia kan vara en aldrig sinande källa av information, men det är också vem som helst som kan ha publicerat informationen och det finns ingen som kontrollerar att den är korrekt. Det är heller inte helt ovanligt att internet missbrukas. En inte jättesällsynt händelse är att elever kopierar arbeten från internet rakt av. För att motverka detta finns det program som söker igenom internet för att se om ett arbete är ett plagiat.

Använt på rätt sätt är internet ett oumbärligt verktyg till läxorna och skolarbetet. Det är dock viktigt att man alltid har huvudet på skaft och ser kritiskt på informationen man hittar.

18 Jan 2012

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul