länksida – bloggkatlog

Småhustillverkarna går en dyster tid till mötes

SmåhusSveriges småhustillverkare sörjer den uteblivna försäljningen av småhus som de menar att regeriningens införande av bolånetaket har skapat. Flera hustillverkare har gått i konkurs och många bedömare menar nu att allt fler konkurser väntar när framtiden för branschen ser allt mörkare ut.

Sedan regeringen instiftade bolånetaket, vars tanke var att minska belåningen och minska hushållens skulder, har småhustillerkarnas orderingång sjunkit i botten. Småbarnsfamiljer har helt enkelt inte råd med de 15 procent av köpeslingen som krävs för att ta ett bolån och bankerna ställer inte upp om dessa pengar inte finns tillgängliga.

För en liten barnfamilj innebär 15 procent av köpeslingen 300 000-400 000 kronor som måste finnas i kontanta medel. Har man inte tidigare bott i en bostadsrätt och gjort en rejäl vinst är det få människor som har sparat ihop sådana summor. Detta medför att småbarnsfamiljerna får bo kvar i sina hyresrätter vilket i sin tur drabbar småhustillverkarna.

Hur kan man undgå bolånetaket?

Det finns sätt att undgå bolånetaket men det är inte alla som vill ta den risken. Man kan ta så kallade blancolån som innebär att man tar ett lån utan säkerhet. Denna typ av lån har nästan samma ränta som smslån på nätet och gör att kostnaderna blir enormt höga. Därför är det också många som avstår från att ta sådana lån.

Ett annat alternativ är att låna pengar till kontantinsatsen av släktingar eller den nära familjen. Detta är naturligtvis inget som alla vill ställa upp med men man kan alltid ta upp frågan om man har någon inom familjen som är villig att låna ut.

Den minskade rörligheten som drabbar småbarnsfamiljer drabbar inte bara dessa utan också de som hellre skulle vilja bo i de lägenheter som småbarnsfamiljerna besitter. När inte de kan flytta så innebär det också att ungdomar måste bo kvar längre hemma eftersom de inte får tag i något. Så i slutändan kommer det drabba alla eftersom även de som har vuxna ungdomar måste ha kvar sina söner och döttrar desto längre, vilket kanske inte alla uppskattar lika mycket.

5 Dec 2012

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul