länksida – bloggkatlog

Tidningar och prenumerationer på nätet

En tidning kan förekomma i flera olika varianter som tex. dagstidning eller tidskrifter. Återkommande publikationer kallas gemensamt för tidningar. Dagstidningar finns av två typer, morgontidningar och kvällstidningar.

Serietidningar, veckotidningar och månadstidningar samt olika typer av specialtidningar kallas gemensamt för populärpress. Lokaltidningar är tidningar som endast ges ut inom ett begränsat geografiskt område, som till exempel Sundsvalls Tidning, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och många fler. Skillnaden mellan tidskrifter och dagstidningar är att tidskrifterna inte utkommer lika ofta och de är dessutom inriktade mot specifika ämnesområden. Många dagstidningar har även så du kan läsa deras tidningar på nätet. Dagstidningarna däremot skall förmedla dagsnyheter. Vanligaste finansieringenskällorna för tidskrifter är annonsering, prenumerationer och lösnummerförsäljning.

Med en prenumeration menas en kontinuerlig leverans av en vara. Varan är då oftast en tidning eller tidskrift, men det går även att prenumerera på andra varor. En löpande prenumeration innebär prenumerationen förlängs automatiskt om kunden inte meddelar annat. Du fortsätter alltså att få tidningen hemskickad i brevlådan till dess att du säger upp din prenumeration.

Tidsbestämda prenumerationer fungerar lite annorlunda. Som man kan höra på namnet, så levereras varan endast under en i förväg bestämd tid och avslutas sedan automatiskt. Hos Tidningarsverige.net hittar du tidningsprenumerationer

15 May 2012

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul