länksida – bloggkatlog

Tips när man skriver ett referat

referatNedan följer en del viktga punkter att tänka på när man skriver ett referat. Om du vill mer hjälp kan du vänd dig till ett företag som erbjuder läxhjälp.

Disposition

Hemligheten bakom att skriva bra referat är att förstå texten du refererar fullständigt. För att du ska kunna göra detta måste du läsa igenom ursprungstexten flera gånger (minst tre). Ta sedan en markeringspenna och markera nyckelord och meningar som sammanfattar textens huvudpoäng. Gör sedan med hjälp av de markerade orden och meningarna en disposition över texten på ett separat papper. Om du bearbetat texten på ett bra sätt ska du kunna lägga ifrån dig ursprungstexten och med hjälp av dispositionen återberätta det viktigaste. Denna förberedelsedel är helt avgörande för kvaliteten på ditt referat. Därför borde du lägga ner minst lika mycket tid på att bearbeta texten som du gör när på att skriva referatet.

Sålla viktig information

Att hitta den viktigaste informationen är oftast det svåraste, vilket gör att det blir alldeles för långt. Genom att ställa enkla frågor till dig själv (antingen i huvudet eller på papper) som du ska svara på genom att läsa texten blir det mycket lättare. Ställ frågor som: Vem har skrivit den? När skrevs den? Var? Varför? Till vem?

Riktlinje: Mindre än hälften

Eftersom syftet med ett referat är att endast återge huvudtankarna i en längre text ska du först vara nöjd när ditt referat är kortare än hälften av texten du refererar. Denna gyllene regel kommer att få dig att ta bort många onödiga ord och meningar från ditt referat.

Första och sista stycket

I första stycket ska två saker framgå: ämnet för referatet och en hänvisning till ursprungstexten med författarnamn (om det finns). Är texten tagen från en bok måste du ange boktiteln och om den är publicerad i en tidning ska du skriva tidningens namn och det nummer eller datum då texten publicerades. Sista stycket ska däremot markeras antingen med ett uttryck som t.ex. ”till sist” eller ”författaren avslutar med att”. Om referatet är väldigt långt och ursprungstexten rörig och komplicerad ska du avsluta med en sammanfattning.

Referatmarkörer

Skriver du ett längre referat finns det ett utmärkt hjälpmedel i form av referatmarkörer för att påminna läsaren om att det han läser är ett referat. Referatmarkörer är ord eller uttryck som visar att det du skriver inte kommer från dig själv. De är mycket användbara i alla texter där du ska återge någonting som kommer från en annan källa än dig själv.

10 Dec 2012

© 2024 Reflectproject.com. Alla rättigheter förbehållna. by Jake Paul